Over Proud2Bme


Over Proud2Bme

www.Proud2Bme.nl (onderdeel van GGZ Rivierduinen) is de grootste online hulpsite en community van Nederland en België voor mensen met een eetstoornis en aanverwante problematiek. Op Proud2Bme worden dagelijks blogs en interviews geplaatst over eetproblemen, psychische problemen, gezondheid, gezond eten en zelfacceptatie. Via het forum en de chat kunnen mensen - gratis en anoniem - in contact komen met lotgenoten en steun krijgen van ervaringsdeskundigen en professionals voor hun problemen. 

Benieuwd naar onze website? Klik dan op deze link.