Privacy Statement


V2 17-09-2021 | 16:31:19

Privacyverklaring Proud2Bme

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We verzamelen, bewaren en gebruiken (kort gezegd: verwerken) persoonsgegevens. Deze verwerkingen helpen ons bij het realiseren van de doelstellingen van Proud2Bme.

Hiervoor hebben we donaties nodig en daartoe communiceren we met onze donateurs.

We verwerken persoonsgegevens alleen als we daarvoor een wettelijke grond hebben. Proud2Bme gebruikt de volgende rechtsgronden.

  • Om onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld je donateurschap) uit te voeren.
  • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld om donaties door de jaren heen te analyseren, om onze donateurs beter te begrijpen.
  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens over donaties delen met de Belastingdienst.
  • Door jou gegeven toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van fondsenwervende e-mails. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

We mogen persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een specifiek doel hebben. Hieronder staat een overzicht van persoonsgegevens die we verwerken, en waarom we dat doen.

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres om je te kunnen benaderen. Dat doen we bijvoorbeeld om je te informeren, om aanvullende informatie te vragen, of je te benaderen voor een donatie.
  • Geslacht, zodat we je op de gewenste manier kunnen aanschrijven.
  • Geboortedatum, om vast te stellen of je meerderjarig bent en je te benaderen met informatie die voor jou relevant is.
  • Bankgegevens, zoals je IBAN. Die gebruiken we om incassomachtigingen uit te voeren en om vast te stellen of een gift van jou afkomstig is.
  • Contact en donaties door de jaren heen, om je meer gericht te kunnen aanspreken.
  • Informatie over je gebruik van onze website, om deze te verbeteren en jou actief te benaderen via andere websites. Meer informatie hierover vind je in onze cookieverklaring.

Verstrek je niet alle gevraagde gegevens, dan kunnen wij je misschien niet benaderen of kun je geen donateur worden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Vaak bewaren we jouw gegevens voor langere tijd. Zo kunnen wij de herkomst van onze inkomsten analyseren en toekomstige activiteiten hierop afstemmen. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben. Behalve als we wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Als je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze post, bewaren we wel je contactgegevens zodat we weten dat we je niet meer mogen benaderen.

Jouw recht op inzage en andere rechten

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je bewaren. Daarnaast heb je verschillende andere rechten, zoals recht op rectificatie en recht op verwijdering van gegevens. Voor een overzicht van al je rechten verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek kun je indienen per e-mail (info@proud2bme.nl) of per brief (Proud2Bme, t.a.v. de Privacy & Security Officer, Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden). Vermeld bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, en voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij. We adviseren je om je foto af te dekken en je BSN en geboorteplaats onleesbaar te maken. Hiervoor kun je de app KopieID gebruiken.

Laat het ons gerust weten als je niet tevreden bent over onze omgang met jouw persoonsgegevens. We doen er graag alles aan om het op te lossen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekken we je gegevens aan derden?

We verstrekken je gegevens alleen aan derden als dit bijdraagt aan de hiervoor genoemde doeleinden. Deze derden zijn meestal bedrijven die ons ondersteunen bij onze werkzaamheden. Denk aan bedrijven die brieven voor ons versturen of banken die je donatie incasseren. Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden als dat wettelijk verplicht is.

Een veilige omgang met je gegevens

We zorgen voor een adequate beveiliging van de systemen waarin we je gegevens opslaan. We proberen er zo goed mogelijk voor te zorgen dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.

Alle gegevens die je invult op onze website worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Als wij je vragen om persoonlijke gegevens per post aan ons op te sturen, krijg je altijd een voorgedrukte envelop. Zo weet je zeker dat je gegevens aan het juiste adres worden gezonden.

Anoniem doneren

Natuurlijk is het altijd mogelijk om anoniem te doneren. Vermeld dit bij je overschrijving, dan verwerken we je naam en IBAN niet verder in verband met die donatie.

Wijzigingen privacyverklaring

We kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 17 september 2021.

Contactgegevens Proud2Bme

Onze contactgegevens zijn :

Proud2Bme

Sandifortdreef 19

2333 ZZ Leiden

info@proud2bme.nl